Sokolski dom Kralj Petar I Oslobodilac (1931) - Stara Pazova

Sokolski dom Kralj Petar I Oslobodilac (1931) - Stara Pazova
Opština: Stara Pazova Kategorija: Spomenik kulture

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 7, Stara Pazova

Telefon: 022/ 310 710

Sokolski dom Kralj Petar I Oslobodilac (1931) - Stara Pazova

Sokolski dom u Staroj Pazovi sagrađen je 1931. godine, prema nacrtu koji je besplatno napravio čuveni srpski arhitekta i tadašnji načelnik građevine Momir Korunović (1883-1969) iz Beograda. Ostao je upamćen kao začetnik savremenog srpsko-vizantijskog stila, kao jedini arhitektonski originalni stil koji je nastao na ovim prostorima. Dom se sastoji od visokog, isturenog pravougaonog bloka sa vežbaonicom 14 x 10 metara, i nižih delova sa pomoćnim prostorijama. U zgradi se danas nalazi KUD „Branko Radičević“ i muzička škola.

Slični objekti
Top