Slovački narodni dom (1928) - Stara Pazova

Slovački narodni dom (1928) - Stara Pazova
Opština: Stara Pazova Kategorija: Spomenik kulture

Adresa: Ćirila i Metodija 13, Stara Pazova
Telefon:  022/ 310 676

Slovački narodni dom (1928) - Stara Pazova

Slovački narodni dom je monumentalna zgrada izdužene pravougaone osnove postavljen na regulacionu liniju ulice Ćirila i Metodija br. 13. Ideja o izgradnji Narodnog doma koji bi bio mesto okupljanja jugoslovenskih Slovaka i Čeha, nastala je 1923. godine. Rad na polju kulture intezivira se nakon 1928. godine, kada su Slovaci u Staroj Pazovi ujedinjeni u evangeličkom crkvenom saboru izgradili Crkveno – narodni dom, kasnije nazvan Slovački narodni dom sa prelepom salom koju je koristila crkva, ali koja je služila za održavanje pozorišnih predstava. U njoj je bila smeštena Slovačka narodna čitaonica, u domu je svoje prostorije imao i crkveni sabor, tu su se održavali i časovi veronauke, uvežbavale crkvene pesme, sastajali prezbiteri i obavljale ostale aktivnosti.Danas se u ovoj zgradi nalazi SKUD „Heroj Janko Čmelik“ i postavka nekadašnje prednje slovačke etno sobe.

Slični objekti
Top