Zgrada parohijskog doma (kraj XIX veka) - Belegiš

Zgrada parohijskog doma (kraj XIX veka) - Belegiš
Opština: Stara Pazova Kategorija: Spomenik kulture

Adresa: Kralja Petra I 17, Belegiš

Zgrada parohijskog doma (kraj XIX veka) - Belegiš

Zgrada parohijskog doma u ulici Kralja Petra I br. 17 je objekat koji se nalazio u vlasništvu porodice Mauković koja je inicirala podizanje kapele na mesnom groblju. Sveštenička porodica Mauković je svoje celokupno imanje, zajedno sa kućom i kapelom na groblju, zaveštala srpskoj pravoslavnoj crkvi u Belegišu. Zgrada parohijskog doma je izduženi objekat natkriven troslivnim krovom i ima osam pravougaonih prozora do ulice. Fasada je izvedena sa skromnom dekoracijom, izraženoj u plitkoj malterskoj plastici koja uokviruje prozore. Ovaj prepoznatljivi arhitektonski-građevinski sklop ukazuje da je zgrada nastala najverovatnije u prvoj polovini XIX veka. Cela okolina oko zgrade se nalazi pod predhodnom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici.

Slični objekti
Top