Spomenik Kipovi - Ruma

Spomenik Kipovi - Ruma
Opština: Ruma Kategorija: Spomenik kulture

Adresa: put Irig - Ruma

Epidemija kuge u Sremu i Irigu vladala je 1795/96. godine. Pošto je kuga u Sremskoj županiji najviše besnela u Irigu i njegovoj okolini, zbog toga se u narodu i spominje kao „iriška kuga“. Da se kuga ne bi dalje širila, bečka vlada je naredila da se stražama zatvore sva okužana mesta i blokira celo okuženo područje. Kuga je u Irigu prestala da hara februara 1796. godine. Od 912 kuća, koliko je Irig imao pre kuge, 402 kuće je srušeno ili spaljeno. Pre kuge Irig je imao 4.813 stanovnika, od kojih je umrlo 2.548, što čini više od polovine njegove populacije u to doba. U znak zahvalnosti Bogu što se epidemija nije proširila na Rumu, građani Rume su, na mestu gde je bila postavljena straža za sprečavanje prelaska iz jedno mesto u drugo, postavili spomenike sa leve i desne strane puta Ruma-Irig, popularno nazvane kipovi. Kao takav, on predstavlja jedan od retkih spomenika zdravstvene kulture u ovom delu Evrope. Objekat sa leve strane ima oblik baroknog rimokatoličkog oltara, dok je objekat sa desne strane puta u obliku prostih stubova čija je osnova kružna.

Slični objekti
Top